Dating for unge under 18 gratis Faaborg-Midtfyn

durch  |  13-Apr-2015 22:48

Unge nydanskere må på den ene side forstås som en uadskillelig del af den danske ungegruppe som sådan, og på den anden side som en gruppe med en række særlige problemstillinger, og dermed med en særlig udfordring til produktionsskolerne.

Foreningen er glad for at projektet har gjort det muligt at sætte fokus på netop denne udfordring.

Forord: Produktionsskoleforeningen fik i januar 2011 midler fra Dansk folkeoplysnings Samråds tips- og lottomidler til et projekt, der skulle undersøge, hvordan produktionsskolerne kan udvikle deres tilbud til unge nydanskere indenfor skolernes målgruppe.

At formidle erfaringer og gode råd, dels i et katalog over best practice og dels ved et inspirationsseminar til skoler, der ønsker at udvikle målrettede tilbud til denne gruppe af unge.

Produktionsskoleforeningen mener, at det er en del af skolernes opgave, at være med til at sætte unge i stand til at begå sig i den tid, de lever i herunder til at skabe sig en plads i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet.

er blevet afviklet fra første kvartal 2011 til første kvartal 2012 og har haft 3 overordnede målsætninger: At afdække, hvor stor en del skolernes deltagere, de unge nydanskere udgør.

At identificere skoler, der har et særligt fokus eller gør noget særligt for at tiltrække unge nydanskere eller for at motivere dem til at gå videre.

Januar 2012 Axel Hoppe Sekretariatsleder Produktionsskoleforeningen Indholdsfortegnelse: 1. Kataloget og projektet 5 Inspirationskataloget 6 3.

Forum-Mitarbeiter anzeigen