Dating for aktive mennesker Lemvig Berliner singles erfahrung

durch  |  16-Aug-2015 10:52

1673 blev han sognepræst ved Sverdborg Meenighed i Hammer Herred, Sjælland, og siden Vice-Provst samme sted. Her blev også hans datter, bispinde Helene Cathrine Thura, nedsat 1760. september 1759, var hendes berømte søn, arkitekten Laurids de Thura, blevet bisat her som den tredje kongelige bygmester i Trinitatis kirke. december 1703 blev han udnævnt til Vice-pastor med succession i Trinitatis, men kom dog aldrig til at succecedere som sognepræst fordi han den 23 marts 1715 blev kaldet af Kong Frederik den Fjerde til at være kongelig Konfessionarius og første Hof.prædikant. marts 1707 blev han gift med Elisabeth Mule de With, datter af sognepræst With i Trinitatis. Faderen, Carlos Rodriques, var født i Madrid og var professor i fransk, spansk og italiensk, samt auktionsdirektør. Han blev student i København i 1688, og kandidat i 1690. Året efter holdt han bryllup med den 16årige Ida Sophie Hofman, der døde i 1722.

En datter, Elisabeth Mule de With blev gift med Christen Sørensen Lemvig. Hun var datter af justitsråd, overkrigskommissær Hofman i Norge.

Gården, som Berg senere tog navn efter, hed Øster Bjerre. Som 14årig kom han i Thisted skole og efter 6 års forløb videre til Slagelse, hvorfra han blev student i 1633. Han beskrives som yderst tarvelig og simpel i sin levemåde; alvorlig, streng, samvittighedsfuld og djærv i sit embede.

Han blev derfor til anstød for nogen, til trøst for andre.

1656-1684 Berg, Jens Justesen Jens Justesen Berg blev født den 28. Universitetsstudierne blev ledsaget af stor kristelig alvor, og i 1640 blev han præst ved Regensen.

Forum-Mitarbeiter anzeigen