Kennenlernen klasse 2 - Chat sider Middelfart

durch  |  21-Sep-2015 17:56

Et medlemskab kan varigt overdrages til en anden person mod at betale gældende gebyr herfor.Benyttelse af medlemskabet af den anden person kan først ske, når overdragelsen er registreret af RAW Fitness og gebyret for overdragelsen er betalt.

For at kunne fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. Det er medlemmets ansvar, centret til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger. Børn og unge (under 14 år): Personer i alderen under 14 år kan ikke træne i RAW Fitness medmindre de er tilmeldt og træner sammen med en værge/forældre. Firma: Personer med firmamedlemskab er forpligtet til at fremvise dokumentation for ansættelsen, når RAW Fitness forlanger det.

Ved manglende kontakt information kan medlemmet blive opkrævet gebyr som følge af tilbage sendt post, giro kort mm. Ved manglende dokumentation, stiger medlemskabet til RAW Fitness’ gældende normalpris for det valgte medlemskab uden yderligere varsel.

Medlemmets adgangskort spærres, indtil betaling af RAW Fitness’s tilgodehavende er sket. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i § 8. Beroperioder: Medlemskabet kan sættes i bero så ofte, medlemmet ønsker, dog i en maksimal periode af tre måneder tilsammen pr år.

Efter betaling er medlemmet berettiget til at benytte RAW Fitness’s faciliteter indtil udløbet af den relevante betalingsperiode. Det er medlemmets egen opgave at holde sig ajour med evt. Medlemskabet kan sættes i bero ved personlig henvendelse i centret eller via mail på RAW Fitness hjemmeside.

Medlemskabet: Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af andre end medlemmet.

Forum-Mitarbeiter anzeigen